Članske karte 2019

Naša škola košarke je vršila prodaju članskih kartica za sezonu 2019/2020. Ovoj akciji se i ove godine odazvao zavidan broj prijatelja sporta sa prostora ne samo našeg Vakufa nego i cijele BiH kao i inostranstva koji ovim činom itekako pomažu našem radu i stvaranju maksimalnih mogućih uslova. Cijena kartice je 15 KM, a sav prikupljeni novac će se iskoristiti za potrebe naših dječaka kao što su plaćanje dvorana za treninge, putovanja na gostujuće utakmice, plaćanje sudija i zapisničkog stola kao i sportsku opremu kao što su dresovi, trenerke, majice, a moramo da se pohvalimo da smo za novu sezonu svim našim dječacima obezbjedili i ruksake. U nastavku možete pročitati redne brojeve svih prodatih kartica, kao i imena vlasnika te još neke donacije dobrih ljudi i prijatelja sporta koji prepoznaju naše zalaganje za ove sjajne dječake. Ostali članovi koji svoju karticu kupe nakon ove objave će takodjer biti objavljeni na našoj stranici.


1.Hodzic Suad DUDO
2. Malika Omeragić
3. Čamka Muratović
4. Nedima Okić
5. Selvedin Velagić
6. Elvedin Okić
7. Muamer Zukić (Gornji Vakuf)
8. Irfan Pokvić (Gornji Vakuf)
9. Semir Memić (Gornji Vakuf)
10. Fahrudin Jusufspahić (Bugojno)
11. Dževad Forčaković (Bugojno)
12. Mensur Šutković
13. Ejub Šutković (USA)
14. Jasko Ratkušić
15. Amila Osmančević (Tuzla)
16. Kenan Osmančević (Tuzla)
22. Enisa Meškin
23. Samila Kahvdedžić
24. Mina Kahvedžić
25. Emina Duzić
26. Adis Omeragić
27. Adis Mustafica
28. Melisa Čosić
29. Merima Dervišić
30. Alen Korić
41. Dada Helja
48. Mirnes Čizmić
49. Almir Smajlović
50. Ahmet Rujanac
51. Šejla Memiš
52. Asmir Memiš
53. Lala CH Prijatelji kluba
54. Lala CH Prijatelji kluba
55.Lala CH Prijatelji kluba
56.Lala CH Prijatelji kluba
57.Lala CH Prijatelji kluba
58.Lala CH Prijatelji kluba
59. Lala CH Prijatelji kluba
60.Lala CH prijatelji kluba
61. Samir Hatarić
62. A.Ž.
63. Anes Čizmo
64. Rujanac Dizajn
65. Almir Habib
66. Emir Sijamija
67. Mirhad Džihan
68. Amar Fazlagić
69. Alma Ramić
70. Muhamed Talić
71. Benix Trade
72. Samir Bajrić
73. Hasan Mehmedović
74. Mujan Kovač
75. Adnan Hozić (Bugojno)
76. Haris Silajdžija (Bugojno)
77. Jasmin Kozarčanin
80. Esad Mehić
82. Muzafer Šaćirović
85. Hasan Bašić
86. Amer Čemer
87. Azra Čemer
88. Belkisa Džananović
89. Rasim Rujanac
90. Nermin Aliefendić
91. Ado Kolašinac
92. Sajo Sultanović
93. Elvir Čizmo
94. Sead Adžemović
95. Vehab Žuljko
96. Šerif Habib
97. Samir Valjevac
98. Alma Hadžiahmetović
99. Zoran Skenderović
100. Tanija Skenderović
102. Nahid Katkić
103. Amina Spahić
104. Mustafa Velić
105. Nisvet Imočanin
106. Asia Skopo
107. Taxi Sajo
108. Alma Sarač
109. Mina Silajdžija
110. Adis Silajdžija
111. Aleksandra Cakić
112. Amir Hajić
113. Semir Hajić
114. Medina Čurić
115. Rijad Jusufija
116. Anela Mujkanović
117. Sulejman Silajdžija
118. Samra Mehdić
119. Sor Bešir
120. Eme Turist
121. Eme Turist
122. Bahrudin Čaluk
123. Nahid Džulović
124. Mirsad Džulović
125. Egipat čevabdžinica
126. Ismail Hodžić
127. HN Export
128. Majla Kulašin
129. Haris Rujanac
130. Šefik Kulaš
131. Tarik Čemer
132. Bakir Smajić
133. Šehzad Kovačević
134. Admir Habib
135. Mersiha Omanović
136. Senad Brljevac
137. Hajrudin Bostan
138. Lamija Silajdžija
139. Sulejman Sarač Nano
140. Šaban Mustafica
141. Mirzet Kovačević
142. Emir Kovačević
143. Salih Mustafica
144. Haris Vučić
145. Hamza Silajdžija
146. Alem Kulašin
147. Adnan Kurić
148. Nezir Čaluk
149. Amila Jusufija
150. Samir Kero
151. Adnan Bektaš
152. Halid Alkić
153. Kanita Alkić
154. Adis Jusić
155. Muhamed Poturović
156. Ahmo Šeho
157. Azrudin Džulović
158. Samir Karaga (Vinac)
159. Elver Kovačević
160. Dino Horić
161. Muhamed Hodžić Mado
162. Mirsad Šutković
163. Almir Švago
164. Adem Orlović
165. Sabahudin Opardija
166. Muamer Čausević (Bugojno)
167. Mustafa Polić (Gornji Vakuf)
168. Dika Karadža (Bugojno)
169. Nihad Osmančević (Doboj)
170. Armin Huremović (Tešanj)
171. Adis Alikadić (Kladanj)
172. Senad Pašić (Brčko)
173. Selma Pašić (Brčko)
174. Benjamin Pašić (Brčko)
175. Osman Šutković
177. Jasmin Kurić
178. Vahidin Brkić
179. Lejla Ramić
180. Muris Ramić
181. Riad Omeragić
182. Irma Omeragić
183. Haris Šišić
184. Mirza Brkić
185. Harun Rujanac
194. Amir Čavak
201. Merima Kaniža
202. Kemal Kaniža
203. Haris Magrdžija
204. Safet Kahvedžić
205. Ismet Mehmedović
206 Husmir Smajić
210. Hasan Vinčević
211. Hasan Vinčević
212. Mirza Kovačević
213. Tarik Smajić
214. Semin Alkić
215. Nermin Agić
216. Sejfudin Huber
217. Bahrija Begović
218. Haris Katkic
220. Amer Hodžić
221. Faruk Huber
222. Erdin Habibović
224. Sedin Smajić
225. Selmir Ajanović
226. Prijatelji Kluba CH Lalo
227. Prijatelji Kluba CH Lalo
228. Sabahudin Vinčević
229. Haris Mlinarević
230. Azmir Mustafica
231. Mesud Madžo
232. Faris Rujanac
233. Ahmed Orahovčić
234. Muharem Vinčević (Hari)
238. Omer Žgalj
239. Aida Mlinarević
240. Naida Mlinarević
241. Mustafa Mlinarević
242. Ilhan Hot
243. Hasan Kurić
244. Hasan Mlinarević
245. Ifet Balihodžić
246. Ajdin Habib
247. Ajdin Sultanović
248. Edin Aliefendić
249. Isan Kulašin
250. Fadil Sole
251. Šaban Hatarić
252. Almir Selman
253. Admir Hadžić
254. Amir Džihan
255. Haris Čaluk (Mamara)
256. Suad Rahmanović
257. Aurora
258. Aurora
259. Aurora
260. Elmir Selimović
261. Admir Vrebac
262. Adnan Karadža
263. Midho Habib
264. Ena Kulašin
265. Selma Bektaš
266. Amina Šutković
267. Afan Bašić
268. Almin Mlinarević
269. Adnan Ždralović
270. Hitko Aliefendić
271. Aras Fazlagić
272. Alma Fazlagić
273. Branimir Dinjaški
274. Lejla Hadžić
275. Benjamin Smajić - Brico
276. Darmin Dugonja
277. Mahir Balihodžić
278. Samir Horić
279. Sinan Ugarak
280. Harun Hadžić (Travnik)
281. Muhamed Hamzakadić - Hamce
282. Sanel Bajrić (Roki)
283. Safet Čaluk
284. Šemsudin Zahirović
285. Amar Orlović
286. Kemal Čaluk
287. Amar Tutkur
288. Muris Tutkur
289. Vedad Bilanović
290. Emina Bilanović
291. Mustafa Mešan
292. Adis Sarač
293. Davud Verem
294. Medina Verem
295. Emir Dervić
296. Ajdin Dervić
297. Haris Omeragić
298. Leila Omeragić
299. Almir Kilim
300. Almir Kilim
Studio Urban Atelje 100KM
Sead Didic CH prijatelj kluba 150KM


HVALA NASIM PRIJATELJIMA!

TRENIRAMO JAKO I SLIJEDIMO SVOJE SNOVE!!!
Sponzori

ETS vmt Clanske karte